Kariera

Kapitał Ludzki.

Zespół Procem tworzą młode osoby z wysokimi kompetencjami. Stawiamy sobie za cel ciągły rozwój i podnoszenie swoich kompetencji. Wierzymy, że dynamiczny rozwój organizacji pomaga zdobyć najcenniejsze doświadczenie.

  • team

Aktualnie poszukujemy:

Prześlij nam swoje CV i list motywacyjny.

* - pola wymagane
Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROCEM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 80 00-517 Warszawa, dalej: „PROCEM”.

Kontakt z PROCEM w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: logistyka@procem.pl lub bezpośrednio pod adresem korespondencyjnym PROCEM.

Cele i podstawy przetwarzania Danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan uczestniczy, na podstawie uprawnienia wynikającego z przepisu art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kntaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w tym przypadku Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy;

2. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan uczestniczy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych innych, niż wskazane w pkt 1 powyżej, przekazanych w CV, formularzu, czy liście motywacyjnym lub w innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest udzielana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w tym przypadku Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy;

3. prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, czy liście motywacyjnym lub w innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest udzielana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w tym przypadku Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres trwania kolejnych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 2 kolejne lata.

Przesłanie do nas danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest uzależnione wyłącznie od Pani/Pana woli i zgody i nie wpływa na proces rekrutacji.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, usunięcia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegóły dotyczące Pani/Pana praw w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Odbiorcy danych osobowych.

W razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, administracyjną, obsługą systemów informatycznych, obsługą hostingową, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi, wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do obsługi zlecenia.

Może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, w tym organom publicznym, ustawodawczym, nadzorczym, organom wymiaru sprawiedliwości, jak również syndykom, notariuszom, czy audytorom. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać żadnych informacji osobie nieuprawnionej. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Prawo do wycofania udzielonej zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w PROCEM sp. z o.o. znajdują się w naszej Polityce prywatności. Niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROCEM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 80 00-517 Warszawa, dalej: „PROCEM”.

Kontakt z PROCEM w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: logistyka@procem.pl lub bezpośrednio pod adresem korespondencyjnym PROCEM.

Cele i podstawy przetwarzania Danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan uczestniczy, na podstawie uprawnienia wynikającego z przepisu art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kntaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w tym przypadku Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy;

2. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan uczestniczy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych innych, niż wskazane w pkt 1 powyżej, przekazanych w CV, formularzu, czy liście motywacyjnym lub w innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest udzielana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w tym przypadku Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy;

3. prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, czy liście motywacyjnym lub w innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest udzielana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w tym przypadku Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres trwania kolejnych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 2 kolejne lata.

Przesłanie do nas danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest uzależnione wyłącznie od Pani/Pana woli i zgody i nie wpływa na proces rekrutacji.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, usunięcia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegóły dotyczące Pani/Pana praw w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Odbiorcy danych osobowych.

W razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, administracyjną, obsługą systemów informatycznych, obsługą hostingową, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi, wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do obsługi zlecenia.

Może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, w tym organom publicznym, ustawodawczym, nadzorczym, organom wymiaru sprawiedliwości, jak również syndykom, notariuszom, czy audytorom. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać żadnych informacji osobie nieuprawnionej. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Prawo do wycofania udzielonej zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w PROCEM sp. z o.o. znajdują się w naszej Polityce prywatności. Niniejszym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROCEM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 80 00-517 Warszawa, dalej: „PROCEM”.

Kontakt z PROCEM w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: logistyka@procem.pl lub bezpośrednio pod adresem korespondencyjnym PROCEM.

Cele i podstawy przetwarzania Danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan uczestniczy, na podstawie uprawnienia wynikającego z przepisu art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kntaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w tym przypadku Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy;

2. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pani/Pan uczestniczy, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych innych, niż wskazane w pkt 1 powyżej, przekazanych w CV, formularzu, czy liście motywacyjnym lub w innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest udzielana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w tym przypadku Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy;

3. prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, czy liście motywacyjnym lub w innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest udzielana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w tym przypadku Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas przez okres trwania kolejnych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 2 kolejne lata.

Przesłanie do nas danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest uzależnione wyłącznie od Pani/Pana woli i zgody i nie wpływa na proces rekrutacji.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, usunięcia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegóły dotyczące Pani/Pana praw w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

Odbiorcy danych osobowych.

W razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, administracyjną, obsługą systemów informatycznych, obsługą hostingową, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi, wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do obsługi zlecenia.

Może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, w tym organom publicznym, ustawodawczym, nadzorczym, organom wymiaru sprawiedliwości, jak również syndykom, notariuszom, czy audytorom. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać żadnych informacji osobie nieuprawnionej. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Prawo do wycofania udzielonej zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w PROCEM sp. z o.o. znajdują się w naszej Polityce prywatności. '
W celu zapewnienia wygody i bezpieczeństwa przy korzystaniu z naszego serwisu, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Ustawienia plików cookies można zmienić w swojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień jest jednoznaczny z ich akceptacją.
Kliknięcie „ZGADZAM SIĘ” lub korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza zgodę na instalację plików cookies w Twoim urządzeniu.
Pełna treść informacji o cookies zawarta jest w naszej Polityce Prywatności. Kliknięcie „ZGADZAM SIĘ” lub korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza zgodę na instalację plików cookies w Twoim urządzeniu.
Pełna treść informacji o cookies zawarta jest w naszej Polityce Prywatności. Kliknięcie „ZGADZAM SIĘ” lub korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza zgodę na instalację plików cookies w Twoim urządzeniu. ełna treść informacji o cookies zawarta jest w naszej Polityce Prywatności.
Zgadzam się
powrót na górę