Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych użytkowników strony www.procem.pl. Dane osobowe są to wszelkie informacje, które pozwalają na Państwa identyfikację. Mając na uwadze funkcjonalności naszej strony internetowej, są to w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail. Są to dane, które użytkownik strony przekazuje nam samodzielnie kontaktując się z nami. Uzyskujemy również dane techniczne dotyczące Państwa urządzeń, które są gromadzone w sposób automatyczny, przy każdym kontakcie z naszą stroną oraz dane anonimowe, stanowiące efekt prowadzenia przez nas analiz danych. Jednocześnie informujemy, że nie przetwarzamy Państwa danych wrażliwych.

Przetwarzanie danych obejmuje wszelkie czynności, które są wykonywane na nich, począwszy od ich zbierania, przez utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie oraz ich usuwanie.

Na potrzeby Polityki prywatności, mówiąc „my”, mamy na myśli PROCEM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przetwarzamy dane osobowe chroniąc je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz dbając o ich integralność, zapobiegając ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, w tym celu stosując organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Stosownie do potrzeb, nasze polityki i wewnętrzne procedury związane z ochroną danych, są na bieżąco monitorowane i aktualizowane. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do zachowania poufności oraz podejmowania wszelkich środków ostrożności przy procesach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zaś dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Korzystając ze strony internetowej www.procem.pl akceptują Państwo zasady określone w niniejszym dokumencie oraz obowiązujące w Spółce. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zastosowanie regulacji określonych w Polityce bezpieczeństwa, prosimy o nieodwiedzanie naszej strony oraz o nieudostępnianie nam żadnych Państwa danych osobowych.

 

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PROCEM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 80, 00-517 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000346371, posiadająca NIP: 7010215958, zwana dalej „PROCEM”. Kontakt z PROCEM w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: logistyka@procem.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Użyty w dokumencie termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

PROCEM przetwarza Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz. Przetwarzanie wiąże się z różnymi celami, jednakże zawsze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

Odwiedzenie przez Państwa strony internetowej www.procem.pl nie wymaga od Państwa podania żadnych danych osobowych.

W celu zareagowania na przesłaną przez Państwa korespondencję, przetwarzamy zawarte w niej i zamieszczone przez Państwa w formularzu kontaktowym dane osobowe, w szczególności:

 • imiona i nazwisko,
 • adres poczty email,
 • numer telefonu,
 • opcjonalnie inne dane podane przez Państwa.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Podanie ww. danych jest nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania nie pozwoli na zareagowanie na Państwa wiadomość lub przesyłanie do Państwa odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.

 

W przypadku aplikowania na stanowisko pracy w PROCEM sp. z o.o. przez formularz rekrutacyjny znajdujący się na naszej stronie internetowej, podanie danych objętych formularzem rekrutacyjnym jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W tym przypadku przetwarzany Państwa dane osobowe wyłącznie w celach związanych z rekrutacją. Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przy postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się w klauzuli informacyjnej znajdującej się przy formularzu rekrutacyjnym.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją odbywa się na podstawie art. 221 Kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę odbywa się w zakresie następujących danych:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • dane kontaktowe;
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W zależności od stanowiska, na które Państwo aplikują, ze względu na konieczność wypełniania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, możemy prosić Państwa także o podanie innych danych. Podanie ww. danych jest nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania nie pozwoli na zareagowanie na Państwa aplikację lub kontakt z Państwem.

Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub w liście motywacyjnym jest niezbędna, jeżeli przekazują nam Państwo dane inne niż wskazane powyżej, a także gdy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przekazanych danych na poczet przyszłych rekrutacji.

PROCEM przetwarza również dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywnościach Administratora oraz promowaniu wydarzeń w ramach działalności PROCEM, jak również w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli ich przetwarzanie potwierdza uzasadniony interes Administratora, jakim jest promowanie własnej marki oraz utrzymywanie społeczności związanej z promowaną marką.

 

Cookies

Pliki “cookies” to dane informatyczne zapisywane przez stronę www na Państwa urządzeniu. Strony www wykorzystują je do zapisywania różnych informacji dotyczących wizyty na tej stronie. Nasza strona www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych informacji, z wyjątkiem tych, które są zawarte w plikach cookies.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności służą:

 • dopasowaniu zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika – piki cookies przede wszystkim rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies służą zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie, co pozwala na sprawne działanie strony internetowej i korzystania z funkcji na niej dostępnych;
 • wpływają na wyświetlenie strony internetowej – pliki cookies w zależności od rodzaju urządzenia, z którego Państwo korzystają, zapewniają odpowiednie wyświetlenie strony internetowej;
 • zapisywaniu stanu sesji — w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • utrzymaniu stanu sesji — pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie swoich danych, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 • tworzeniu statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pozwala na stałe ulepszanie strony i dostosowywanie jej do preferencji użytkowników. Tworzone statystyki są całkowicie anonimowe, zatem wyłączona jest możliwość identyfikacji użytkownika;
 • korzystaniu z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka, czy inne media społecznościowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci użycia plików cookies, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (przy pierwszej wizycie na stronie internetowej pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

PROCEM w celach analitycznych oraz związanych z administrowaniem stroną internetową może przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, takie jak:

 • adres IP,
 • logi cyfrowe,
 • informacja o skorzystaniu z naszej strony internetowej,
 • typ przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • czas spędzony na stronie internetowej,
 • odwiedzone podstrony.

W przypadku przetwarzania przez nas danych w jakimkolwiek innym, niewskazanym powyżej celu, są one w całości zanonimizowane, przez co niemożliwa jest przy ich użyciu identyfikacja użytkownika.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza użycie cookies w wykorzystywanym urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.

 

Zarządzanie plikami cookies

W sytuacji, w której nie chcą Państwo instalować plików cookies na swoim urządzeniu, mogą Państwo w każdym momencie dokonać zmiany w ustawieniach przeglądarki. Jednocześnie wskazujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies może doprowadzić do utrudnienia z korzystania ze strony internetowej lub nawet uniemożliwić takie korzystanie. Większość przeglądarek internetowych pozwala poszczególnym użytkownikom na kontrolowanie dostępu plików cookies w ustawieniach preferencji. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z plików cookies w ramach poszczególnych przeglądarek zaleca się zapoznanie z poszczególnymi politykami prywatności tych przeglądarek.

W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody np. pliki cookies, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, czyli odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 

Odbiorcy danych osobowych

W razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe naszym partnerom biznesowym, w tym zajmującym się obsługą księgową, prawną, administracyjną, obsługą systemów informatycznych, obsługą hostingową, obsługą płatności, usługami ubezpieczeniowymi, wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do obsługi zlecenia.

Może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, w tym organom publicznym, ustawodawczym, nadzorczym, organom wymiaru sprawiedliwości, jak również syndykom, notariuszom, czy audytorom. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać żadnych informacji osobie nieuprawnionej.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

PROCEM nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy lub do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy; przedmiotowe dane osobowe możemy przetwarzać dodatkowo przez rok po okresie przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy, co znajduje uzasadnienie w tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia;
 • 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego, lub inny czas określony przepisami prawa;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia się roszczeń, lub inny czas określony przepisami prawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat, lub inny czas określony przepisami prawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PROCEM lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat, lub inny czas określony przepisami prawa – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;
 • trwania procesu rekrutacyjnego, w którym zdecydowali się Państwo uczestniczyć, jednak nie dłużej niż przed okres 6 miesięcy; jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest wydłużony do maksymalnie 2 lat.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

Uprawnienia podmiotów danych

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych (zwrócenia się do nas z zapytaniem, które Państwa dane osobowe przetwarzamy. W odpowiedzi na Państwa wniosek, prześlemy do Państwa zestawienie tych danych);
 • sprostowania danych osobowych (zwrócenia się do nas z wnioskiem o sprostowanie Państwa nieprawidłowych danych osobowych);
 • usunięcia danych osobowych (w przypadkach dozwolonych prawem, mogą Państwo złożyć do nas wniosek o usunięcie Państwa danych osobowych);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw ten został uwzględniony, zaś Państwo uważają, że informacje, które przetwarzamy są nieprawidłowe, lub że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, bądź zależy Państwu na tym, aby PROCEM nie usuwał Państwa danych, mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku uznania, w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wywierany na Państwu jest negatywny wpływ, mogą Państwo wnieść do PROCEM sprzeciw wobec takiego wykorzystywania danych osobowych);
 • wniesienia sprzeciwu wobec podejmowania zautomatyzowanych decyzji (w przypadku, w którym jest to niezbędne do zrealizowania zawartej umowy lub gdy wyrazili Państwo na to zgodę, możemy korzystać z pomocy systemów podejmujących automatyczne decyzje. Każdorazowo mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego automatycznego podejmowania decyzji i wnioskować o podjęcie decyzji w sprawie przez naszego upoważnionego pracownika);
 • przenoszenia danych osobowych (w każdym momencie możecie złożyć do PROCEM wniosek o przeniesienie Państwa danych osobowych do innych wskazanych przez Państwa podmiotów, o ile jest to zgodne z prawem);
 • usunięcia danych osobowych na skutek cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szanujemy Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio do PROCEM na adres: logistyka@procem.pl lub
 • wysłanie pisemnej informacji bezpośrednio na adres siedziby PROCEM.

 

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do PROCEM, do której jesteśmy zobowiązani się ustosunkować. W przypadku, w którym nie będziecie Państwo zadowoleni z naszej obsługi związanej z rozpoznaniem skargi lub nasze działania dotyczące przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu budzą Państwa niepokój, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu ochrony danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w tym danych zapisywanych w plikach cookies, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług przez PROCEM jest niezbędne. W przypadku niepodania tych danych usługi nie będą mogły być świadczone.

Podanie danych osobowych związanych z uzasadnionym celem Administratora jest niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości naszych usług. Brak Państwa danych dla tego celu może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Jednocześnie PROCEM może w każdym momencie wprowadzić stosowne zmiany do treści Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20.09.2019 r.

W celu zapewnienia wygody i bezpieczeństwa przy korzystaniu z naszego serwisu, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Ustawienia plików cookies można zmienić w swojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień jest jednoznaczny z ich akceptacją.
Kliknięcie „ZGADZAM SIĘ” lub korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza zgodę na instalację plików cookies w Twoim urządzeniu.
Pełna treść informacji o cookies zawarta jest w naszej Polityce Prywatności. Kliknięcie „ZGADZAM SIĘ” lub korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza zgodę na instalację plików cookies w Twoim urządzeniu.
Pełna treść informacji o cookies zawarta jest w naszej Polityce Prywatności. Kliknięcie „ZGADZAM SIĘ” lub korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza zgodę na instalację plików cookies w Twoim urządzeniu. ełna treść informacji o cookies zawarta jest w naszej Polityce Prywatności.
Zgadzam się
powrót na górę